امیدوارم ساعات خوشی را در آکادمی داشته باشید در کانال تلگرام، ما را دنبال کنید

دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه

دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه

[دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه از شاتر استوک - Amazing ShutterStock Kid Patterns] 25 تصویر وکتور پترن های کودکانه  | 153 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & EPS در این بخش شاهد 25 تصویر وکتور پترن های کودکانه می باشید، این تصاویر با فرمتها...

دانلود تصاویر پترن ساده

دانلود تصاویر پترن ساده

[دانلود تصاویر پترن ساده تیره رنگ - Dingy Pixel Pattern Set] 10 تصویر پترن ساده تیره رنگ | 4.98 مگابایت | فرمت PAT & PNG & PSD در این بخش شاهد 10 تصویر پترن ساده تیره رنگ می باشید، این تصاویر با فرمت های PAT و PSD و PNG ذخیره شده و با کیفیت بالایی بر ر...

دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع

دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع

[دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع - Ethnic patterns] 2 تصویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع | 23.9 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت EPS & AI & JPG در این بخش شاهد نمونه های متنوعی از وکتور الگوهای پترن اقلیمی با فرمت های AI و EPS و JPG ...

دانلود پترن های گلدار متنوع

دانلود پترن های گلدار متنوع

[دانلود پترن های گلدار متنوع - French Wallpaper Photoshop Patterns] 36 تصویر پترن های گلدار متنوع | 3.06 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت JPG & PAT این مجموعه شامل 36 تصویر پترن با طرح و رنگ های متنوع گلدار می باشد، این تصاویر زیبا با فرمت های JPG وP...

دانلود پترن های گلدار متنوع

دانلود پترن های گلدار متنوع

[دانلود پترن های گلدار متنوع - Floral Photoshop Patterns] 20 تصویر پترن های گلدار متنوع | 2.03 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت PAT & GIF & JPG & PNG این مجموعه شامل 20 تصویر پترن با طرح و رنگ های متنوع گلدار می باشد، این تصاویر زیبا با فرمت های GIF ...

دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی

دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی

[دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی - Designtnt Tileable Paper Textures] 10 تصویر پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی | 8.95 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & JPG این مجموعه شامل 10 پترن متنوع از بافت کاغذ کاهی، چوبی و آلومینیومی و ...

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی

[دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی - Floral Ornaments Patterns] 3 تصویر وکتور پترن های گلدار تزئینی | 10.0 مگابایت | فرمت AI & TIF این مجموعه شامل 3 تصویر وکتور پترن گلدار می باشد، این تصاویر با فرمت های AI و TIF ذخیره شده و با کیفیت بالایی بر ...

مجموعه پترن های تزئینی گلدار

مجموعه پترن های تزئینی گلدار

[مجموعه پترن های تزئینی گلدار - Baroque Seamless Photoshop Patterns] 18 پترن تزئینی گلدار | 12.8 کیلوبایت| همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & PAT در این بخش شاهد 18 پترن تزئینی گلدار زیبا با کیفیت بالا می باشید، این تصاویر با فرمت های JPG و PAT ذخیره شده ...

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تیره

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تیره

[دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تیره - Vectors Floral Dark Patterns] 3 تصویر وکتور پترن های گلدار تیره | 10.4 مگابایت | فرمت AI & TIFF در این بخش شاهد 3 تصویر وکتور پترن های گلدار تیره می باشید، این تصاویر با فرمت های AI و TIFF ذخیره شده و با کیفیت...

دانلود تصاویر بافت تکسچر و پترن سنگی

دانلود تصاویر بافت تکسچر و پترن سنگی

[دانلود تصاویر بافت تکسچر و پترن سنگی - 12 Tileable Stone Textures Background Kit] 12 تصویر بافت تکسچر و پترن سنگی | 222 مگابایت | فرمت PSD & JPG & PAT این مجموعه شامل 12 تصویر بافت های سنگی با فرمت های PSD و JPG و PAT می باشد که با کیفیت بالایی ذخیره ...

دانلود تصاویر الگوهای پترن شن وماسه، سنگریزه

دانلود تصاویر الگوهای پترن شن وماسه، سنگریزه

[دانلود تصاویر الگوهای پترن شن وماسه، سنگریزه از وی گرافیک - WeGraphics Seamless Stone Patterns] 8 تصویر الگوهای پترن شن وماسه، سنگریزه  | 43.3 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & PSD & JPG در این بخش شاهد 8 تصویر متنوع از الگوهای پترن شن و ماسه...

دانلود تصاویر الگوهای پترن فرش، ریش ریش، پشمی، اسفنجی

دانلود تصاویر الگوهای پترن فرش، ریش ریش، پشمی، اسفنجی

[دانلود تصاویر الگوهای پترن فرش، ریش ریش، پشمی، اسفنجی از گرافیک ریور - GraphicRiver Fabric Seamless Patterns] 20 تصویر الگوهای پترن فرش، ریش ریش، پشمی، اسفنجی   |6.85 کیلوبایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PNG & PAT این مجموعه شامل 20 تصویر پترن متنوع ف...

دانلود پترن های فتوشاپ گرافیک ریور

دانلود پترن های فتوشاپ گرافیک ریور

[دانلود پترن های فتوشاپ گرافیک ریور - GraphicRiver Tileable Minimal Patterns ] 40 پترن های فتوشاپ | 3.73 مگابایت | فرمت PAT این مجموعه شامل 40 پترن متنوع فتوشاپ می باشد که با فرمت PAT ذخیره شده و با کیفیت بالایی برای دانلود بر روی سایت قرا رگرفته شده است.

دانلود پترن کاغذهای قدیمی

دانلود پترن کاغذهای قدیمی

[دانلود پترن کاغذهای قدیمی - Tileable Paper Photoshop Patterns ] پترن کاغذهای قدیمی| 116 مگابایت | فرمت JPG مجموعه فوق شامل 16 پترن کاغذ قدیمی با فرمت JPG می باشد. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این تصاویر پترن در طراحی های خود استفاده کننند.

دانلود تصاویر پترن چمن

دانلود تصاویر پترن چمن

[دانلود تصاویر پترن چمن - 10 Tileable Grass Patterns] 20 پترن چمن| 126 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG در این بخش تصاویری با کیفیت بالا از پترن چمن قرار دارد،این مجموعه شامل 20 تصویر زیبا می باشد که با فرمت JPG ذخیره شده است و در اختیار کاربران...