امیدوارم ساعات خوشی را در آکادمی داشته باشید در کانال تلگرام، ما را دنبال کنید

اکشن های جالب فتوشاپ Only The Best Photoshop Action 5 In 1 Bundle

اکشن های جالب فتوشاپ Only The Best Photoshop Action 5 In 1 Bundle

مجموعه ۵ اکشن بی نظیر فتوشاپ Only The Best Photoshop Action 5 In 1 Bundle حاوی اکشن های ایجاد افکت رنگین کمان، تک رنگ کردن عکس، انعکاس آب، افکت انتزاعی و افکت برش عکس می باشد. هر کدام از این اکشن ها دارای راهنمای استفاده به صورت PDF می باشند که در پوشه...

دانلود تصاویر پترن بافت چوبی

دانلود تصاویر پترن بافت چوبی

[دانلود تصاویر پترن بافت چوبی - 15 Seamless Wood Photoshop Patterns] 15 پترن بافت چوبی | 9.77 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & JPG در این مجموعه شاهد نمونه های متنوعی از پترن بافت چوبی در رنگ های متنوع می باشید، این تصاویر با فرمت های PAT و JP...

دانلود الگوی پترن برفک تلویزیون

دانلود الگوی پترن برفک تلویزیون

[دانلود الگوی پترن برفک تلویزیون - WeGraphics Seamless TV Noise Patterns] 10 تصویر الگوهای پترن فتوشاپ برفک تلویزیون | 15.9 مگابایت| همراه با پیش نمایش | فرمت PSD & PAT در این بخش شاهد 10 پترن برفک تلویزیون در رنگ های متنوع می باشید، این تصاویر با فرمت...

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار متنوع

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار متنوع

[دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار متنوع - Set Of Seamless Pattern On Damask Theme] 5 تصویر وکتور پترن های گلدار متنوع | 35.7 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت AI & JPG در این بخش شاهد 5 نمونه تصویر پترن های گلدار و متنوع در قالب وکتور می باشید، این...

دانلود پترن جلد کتاب

دانلود پترن جلد کتاب

[دانلود پترن جلد کتاب - WeGraphics Book Cover Patterns] 30 تصویر پترن جلد کتاب | 5.44 مگابایت | فرمت PAT & JPG در این مجموعه شاهد 30 نمونه متنوع از پترن با عنوان جلد کتاب می باشید، این تصاویر با فرمت های PAT و JPG ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده...

دانلود پترن بافت های گلدار تزئینی

دانلود پترن بافت های گلدار تزئینی

[دانلود پترن بافت های گلدار تزئینی - WeGraphics Soft Grunge Baroque Patterns] پترن بافت های گلدار تزئینی | 0.63 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & JPG در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از پترن بافت های گلدار و تزئینی می باشید که با فرمت های PAT...

دانلود تصاویر پترن بافت های متنوع

دانلود تصاویر پترن بافت های متنوع

[دانلود تصاویر پترن بافت های متنوع - Seamless Textures Pack] 15 پترن بافت های متنوع | 29.6 مگابایت | فرمت PAT & PNG در این مجموعه شاهد پترن با افکت های متنوع می باشید، این تصاویر با فرمت های PAT & PNG ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است.

دانلود تصاویر وکتور پترن های متنوع

دانلود تصاویر وکتور پترن های متنوع

[دانلود تصاویر وکتور پترن های متنوع - Big Collection Patterns] تصاویر وکتور پترن های متنوع | 5.98 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت EPS & JPG در این مجموعه شاهد تصاویر وکتور پترن های متنوع می باشید، این تصاویر با فرمت های EPS و JPG ذخیره شده و با کیف...

دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه

دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه

[دانلود تصاویر وکتور پترن های کودکانه از شاتر استوک - Amazing ShutterStock Kid Patterns] 25 تصویر وکتور پترن های کودکانه  | 153 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت JPG & EPS در این بخش شاهد 25 تصویر وکتور پترن های کودکانه می باشید، این تصاویر با فرمتها...

دانلود تصاویر پترن ساده

دانلود تصاویر پترن ساده

[دانلود تصاویر پترن ساده تیره رنگ - Dingy Pixel Pattern Set] 10 تصویر پترن ساده تیره رنگ | 4.98 مگابایت | فرمت PAT & PNG & PSD در این بخش شاهد 10 تصویر پترن ساده تیره رنگ می باشید، این تصاویر با فرمت های PAT و PSD و PNG ذخیره شده و با کیفیت بالایی بر ر...

دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع

دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع

[دانلود تصاویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع - Ethnic patterns] 2 تصویر وکتور الگوهای پترن اقلیمی متنوع | 23.9 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت EPS & AI & JPG در این بخش شاهد نمونه های متنوعی از وکتور الگوهای پترن اقلیمی با فرمت های AI و EPS و JPG ...

دانلود پترن های گلدار متنوع

دانلود پترن های گلدار متنوع

[دانلود پترن های گلدار متنوع - French Wallpaper Photoshop Patterns] 36 تصویر پترن های گلدار متنوع | 3.06 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت JPG & PAT این مجموعه شامل 36 تصویر پترن با طرح و رنگ های متنوع گلدار می باشد، این تصاویر زیبا با فرمت های JPG وP...

دانلود پترن های گلدار متنوع

دانلود پترن های گلدار متنوع

[دانلود پترن های گلدار متنوع - Floral Photoshop Patterns] 20 تصویر پترن های گلدار متنوع | 2.03 مگابایت | همراه با پیش نمایش| فرمت PAT & GIF & JPG & PNG این مجموعه شامل 20 تصویر پترن با طرح و رنگ های متنوع گلدار می باشد، این تصاویر زیبا با فرمت های GIF ...

دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی

دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی

[دانلود پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی - Designtnt Tileable Paper Textures] 10 تصویر پترن بافت کاغذ کاهی، چوبی، آلومینیومی | 8.95 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت PAT & JPG این مجموعه شامل 10 پترن متنوع از بافت کاغذ کاهی، چوبی و آلومینیومی و ...

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی

دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی

[دانلود تصاویر وکتور پترن های گلدار تزئینی - Floral Ornaments Patterns] 3 تصویر وکتور پترن های گلدار تزئینی | 10.0 مگابایت | فرمت AI & TIF این مجموعه شامل 3 تصویر وکتور پترن گلدار می باشد، این تصاویر با فرمت های AI و TIF ذخیره شده و با کیفیت بالایی بر ...